Eslövs kommun logotyp

Färre ärenden för Brottsofferjouren

896 brottsoffer fick under förra året stöd av Brottsofferjouren Mellersta Skåne. Det var en minskning med 179 jämfört med året före.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne finansieras till största delen av anslag från sju kommuner. Eslöv bidrog förra året med 88 911 kronor.

Stödverksamheten utgörs av stödsamtal, vägledning och praktisk assistans i skadestånds- och ersättningsfrågor samt information.

Förra året sökte 896 personer stöd hos Brottsofferjouren. De vanligast förekommande brotten var ofredande, olaga hot och misshandel.

Brottsofferjouren ansvarar också för vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt. Samordnare organiserar den dagliga bemanningen och handleder 22 vittnesstöd.

Under förra året har vittnesstöden gett information och stöd till 1 231 personer. 677 vittnen, 271 målsägare, 226 anhöriga och 57 tilltalade fick hjälp.

Trots att antalet personer som sökt stöd minskat så har antalet arbetade timmar ökat till 1162. Orsaken är troligen att brottens karaktär krävt mer närvaro av vittnesstöd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler