Eslövs kommun logotyp

Eslöv tar emot fler ensamkommande

Redan på tisdagen kan Eslövs kommun bli en så kallad ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen kommer då kunna ta emot ett 30-tal unga på flykt och det boende som just nu är aktuellt är Hotell Stensson. Beslutet, som fattades på måndagen, är ett beslut som stöd för Trelleborgs kommun som i förra veckan vädjade till samtliga kommuner i Skåne om att stötta dem i den rådande flyktingsituationen.
– Människor på flykt, och särskilt de ensamkommande barnen och ungdomarna som kommer hit ensamma utan någon anhörig, är en mycket utsatt grupp. Nu är det väldigt viktigt att vi alla hjälps åt, Trelleborgs situation har varit besvärlig under en längre tid, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Akut situation för ensamkommande
Eftersom situationen bedöms som akut, framförallt gällande de ensamkommande barnen och ungdomarna, fattades beslutet om att Eslövs kommun ska bli ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar av Johan Andersson genom ett ordförandebeslut, det vill säga med den befogenhet han har som kommunstyrelsens ordförande.

Inte fler vuxna än avtalet idag
Gällande vuxna människor på flykt har Migrationsverket, som är den myndighet som ansvarar för tilldelningen av flyktingar, i dagsläget inte begärt att Eslövs kommun ska ta emot fler än det avtal som kommunen ingick med Migrationsverket inför 2015. Detta innebär att kommunen under året ska ta emot 100 människor på flykt, då är alltså inte de ensamkommande inräknade.

Hittills har närmare 80 flyktingar kommit till Eslöv via tilldelning av Migrationsverket. Samtliga kostnader för de flyktingar som kommer till Sverige, både ensamkommande och vuxna, står Migrationsverket för.

Trelleborg vädjar till Skånes kommuner
Med färjorna till Trelleborgs kommun har det under det senaste tio dagarna kommit totalt 746 ensamkommande barn och ungdomar. De senaste veckorna har kommunen öppnat ett 15-tal ankomstboenden där barnen och ungdomarna har tagits om hand.  

I ett brev till migrationsminister Morgan Johansson vädjade Trelleborgs kommun i förra veckan om att undantas från att vara anvisningskommun för ensamkommande, såsom Malmö Stad är undantaget. Kommunen menade i sitt brev att man på kort tid har hamnat i en situation som gör att det finns stor risk att den ordinarie verksamheten och samhället drabbas.

Första kontakten med Migrationsverket
Både Vellinge och Landskrona kommuner har hörsammat Trelleborgs vädjan och har nu öppnat ankomstboende, även kallat transitboende, för närmare 80-talet barn och ungdomar. I båda fallen ansvarar Trelleborgs kommun för driften av ankomstboenden.

Att en kommun blir ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar innebär att det är just i den kommunen som barnen och ungdomarna först får kontakt med Migrationsverket och kan söka asyl i Sverige. De barn och ungdomar som nu kommer att komma till Eslöv ska stanna här i ett eller två dygn innan de förs vidare till andra kommuner där de kan bo mer permanent.

Just idag kommer Eslövs kommun att kunna använda Hotell Stensson som ankomstboende under de närmaste två veckorna, för 30-talet barn och ungdomar åt gången. Men behovet av ett ankomstboende kommer att finnas över längre tid och detta arbetar nu kommunens organisation med att hitta en lösning för. Just nu diskuteras också hur bemanningen vid ankomstboendet i Hotell Stensson ska se ut.  

Hotell Stensson möjlig byggnad
För två veckor sedan fick Eslövs kommun ett brev från Migrationsverket med en begäran om att kommunen skulle genomföra en inventering kring antalet platser för boende för ensamkommande och även andra människor på flykt. I det läget förklarade kommunen att det just då inte fanns färdigställda platser men att sådana snabbt kunde uppbådas. Hotell Stensson, som ägs av kommunens fastighetsbolag ebo, var en av möjliga byggnader som då nämndes. Andra byggnader som diskuterades var Eslövshallen och fotbollshallen på Bergaområdet.

Parallell lösning för fler boendeplatser
Samtidigt som Eslövs kommun nu blir ankomstkommun, det vill säga tillfällig kommun, för ensamkommande barn och ungdomar pågår sedan en tid också ett arbete för att hitta permanenta boenden för ensamkommande. Imorgon behandlar kommunstyrelsen i Eslöv ett förslag till beslut om att nyttja delar av polishuset vid Föreningstorget som boende för ensamkommande. Det har även diskuterats att det som tidigare var kontorsutrymme i den gamla brandstationen vid Gröna Torg ska byggas om för boende.

För att kunna öppna dessa boenden för ensamkommande krävs en förändring i bygglov och viss ombyggnad vilket gör att boendena beräknas kunna tas i bruk först till sommaren 2016. Totalt skulle 24 ensamkommande kunna få plats i polishuset och gamla brandstationen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler