Eslövs kommun logotyp

Eslövs överskott 21,3 miljoner

Eslövs kommun fick ett överskott på 21,3 miljoner kronor under 2014. Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen vid möte på måndagen.
Kommunens driftsresultat för verksamheten blev ett överskott på 15,5 miljoner kronor. Till det kommer realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och försäkringsersättningar på totalt 5,8 miljoner.

- Eslövs kommun har en fortsatt god ekonomisk hushållning och fortsatt positivt resultat, sa kommunalrådet Johan Andersson (S) när han summerade det gångna året. Kommunens anställda gör ett bra jobb och vi får ut mycket för våra skatter.

- Det finns två sidor av varje mynt, sa Fredrik Ottesen (SD). Vi tvingar ner nämnderna på knäna och sparar på de som har det sämst ställt.

- Vi tvingar inte ner någon på knäna, svarade Henrik Wöhlecke (M). Vi har uppnått både resultatmålen och de ekonomiska målen.

- En anledning till överskottet är att vi inte gör de investeringar som är planerade, sa Annette Linander (C). Men de finns i planen för att de behövs. I budgeten fanns 217,8 miljoner men det blev 64,5. Det är inte acceptabelt.

- Det är problem när vi inte genomför investeringar, sa Johan Andersson. Samtidigt är det viktigt att göra allt på rätt sätt.

Några ändringsförslag framfördes inte. Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och beviljade ansvarsfrihet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler