Eslövs kommun logotyp

Eslövsbor inte nöjda med inflytande

Eslövsborna är inte nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det framgår av medborgarundersökningen.
Statistiska centralbyråns stora enkät skickades ut till 1200 personer mellan 18 och 84 år i Eslövs kommun. 581 personer eller 49 procent svarade på frågorna.

När det gäller insyn och inflytande ger Eslövsborna betyget 4,4 på en tiogradig skala. Genomsnittet för kommunerna är 4,7.

Möjligheterna att komma i kontakt med politikerna får betyget 5,4. När undersökningen genomfördes 2012 var betyget 4,7.

Tillgången till information om kommunens verksamhet, tydligheten i kommunens information och kommunens webbplats få alla betyg över sex.

Lägsta betyget i hela undersökningen, 3,9, ger Eslövsborna på invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut.

Även invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna får lågt betyg, 4,2, på en tiogradig skala.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler