Eslövs kommun logotyp

Eslövs barnrättsarbete sprids internationellt

Rättighetsbaserad skola och förskola, checklista för nämnden och utbildning för politiker och tjänstemän. Det är några av de goda exempel folkhälsostrateg Erika Hjelm kommer att lyfta fram när hon i dagarna presenterar Eslövs kommuns arbete med barnkonventionen under EUs Open Days i Bryssel.
Under Open Days i Bryssel träffas EUs medlemsländer för att diskutera och lära av varandra om hur EUs policies kan impleneteras på regional och lokal nivå. Kommunförbundet Skåne arrangerar under Open Days en halvdag för att berätta om deras stora satsning på att utbilda barnrättsstrateger i varje skånsk kommun. Erika Hjelm kommer att, tillsammans med kollegor från Lund och Simrishamn, att ge exempel på hur kommunerna arbetar med barnrättsperspektivet.

– Jag kommer att berätta om hur vi i Eslöv har arbetat med att implementera barns rättigheter enligt barnkonventionen i olika verksamheter, säger Erika Hjelm.

På vad sätt sticker Eslövs kommun ut när det gäller barnrättsarbete?

– Inte minst genom den övergripande utbildningssatsning som kommunen gjorde tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2012, säger Erika Hjelm.

Flera politiker och tjänstemän fick då utbildning i barns rättigheter enligt barnkonventionen. Därutöver har ett antal personer från olika förvaltningar gått en sex dagar lång utbildning i hur barnkonventionen kan implementeras i praktiken.

– Men det finns fler goda exempel, säger Erika Hjelm. Till exempel så arbetar en barnrättsstrateg inom Kultur och Fritid just nu med att ta fram en checklista till nämnden. Checklistan ska användas för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses vid olika beslut som tas av nämnden.

Ett av de pågående välfärdsprojekten i kommunen syftar även det till att belysa barnets perspektiv och rättigheter. I detta fall då det förekommer våld i nära relationer.

- Vårt arbete med Rättighetsbaserad skola och förskola i samarbete med UNICEF, är också unikt säger Erika Hjelm.  

Rättighetsbaserad skola och förskola är en modell som ökar barns medvetenhet och stärker deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande här i världen, samt att det ger barnen bra strategier för att hantera socialt samspel. Modellen bygger på de fyra grundstenarna ovan samt FN's barnkonvention och går hand i hand med vår likabehandlingsplan. I projektet har Ekebo förskola ett samarbete med Västra skolan och fem andra skolor i Sverige. Nytt och spännande för vår kommun är att förskoleverksamheter aldrig tidigare ingått i modellen för Barnkonventionsskola tidigare.

Vad tror du att du kommer att ha med dig hem från Bryssel?

– Framför allt inspiration! Jag ser väldigt mycket fram emot att få höra hur barnrättsperspektivet integreras i policys och styrdokument inom EU, säger Erika Hjelm.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler