Eslövs kommun logotyp

Eslöv lyser upp Höörs kommun

I 20-talet år har Eslövs kommun svarat för belysning i en del av Höörs kommun. Anledningen är en krokig gräns i Hasslebro.
Gränsen mellan kommunerna Eslöv och Höör följer i stort Rönneå. Men i Hasslebro finns en bit av Höörs kommun väster om ån.

Inbuktningen i Eslövs kommun har ställt till det tidigare. En familj i området trodde att den bodde i Eslövs kommun men var bosatt i Höörs kommun.

Gränsen har också diskuterats i samband med satsningen på en gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro. En del av vägen byggs i Höörs kommun.

Nu har det visar sig att Eslövs kommun under 20-talet år betalat för gatubelysningen längs väg 19 och väg 113 i området. Det handlar om 25 ljuspunkter.

Det hela började på 90-talet när dåvarande Vägverket ville ta bort ett stort antal ljuspunkter vid vägar på landsbygden i Eslövs kommun.

Eslövs kommun valde då att överta ansvaret för en stor del av belysningen. Belysningen i det aktuella området i Hasslebro ingick i övertagandet.

Därefter har Eslövs kommun bekostat belysning i fel kommun. Under förra året genomfördes byte av lampor. De ska hålla ett bra tag framöver.

Eslövs kommun har nu upptäckt misstaget — att svara för belysning längs Trafikverkets vägar i Höörs kommun. Eslöv vill ha en diskussion med Trafikverket om en lösning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler