Eslövs kommun logotyp

Eslöv bra plats att bo och leva på

Eslöv är en bra kommun att bo och leva i. Det anser Eslövsbor som deltagit i en stor medborgarundersökning under hösten.
Statistiska centralbyråns stora enkät skickades ut till 1200 personer mellan 18 och 84 år i Eslövs kommun. 581 personer eller 49 procent svarade på frågorna.

På frågan hur nöjd är du med Eslöv som en plats att bo och leva på blir betyget 6,7 på en tiogradig skala. Det är samma betyg som Eslöv fick för två år sedan.

På frågan kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Eslöv blir betyget 6,5. För två år sedan var det 6,4.

I enkäten får utbildningsmöjligheter, bostäder och kommunikationer högt betyg. Möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd ligger klar över andra kommuners betyg.

Andra starka sidor för Eslöv är utbudet av livsmedelsaffärer, tillgång till parker, grönområden och natur samt möjligheter att utöva fritidsintressen.

Ett område där Eslöv ligger under genomsnittet är trygghet. Det finns en oro för inbrott i hemmet och att vistas utomhus på kvällar och nätter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler