Eslövs kommun logotyp

Drygt 7,8 miljoner mer till pensioner

Eslövs kommuns pensionskapital ökade i värde med drygt 7,8 miljoner under årets tre första månader. Kapitalet uppgår till nära 88,5 miljoner.
Eslövs kommun har vid en rad tillfällen satt undan pengar till framtida pensioner. Pengarna är placerade i svenska och utländska aktier samt räntebärande papper.

Första kvartalet i år var en mycket bra period för värdeutvecklingen. Marknadsvärdet ökade från drygt 80 miljoner vid årsskiftet till nära 88,5 miljoner siste mars.

Kommunstyrelsens beslöt vid senaste sammanträdet att lägga informationen till handlingarna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler