Eslövs kommun logotyp

Diskussion om politikerarvoden

Eslövs arbetsgivareutskott ska även i fortsättningen se över och föreslå ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Men politikerna är inte överens.
Kommunstyrelsen behandlade vid senaste sammanträdet förändring av ordförandearvoden och jourkompensation för myndighetsutövning.

Då yrkade centerpartiet att frågan om ersättningar skulle flyttas över till en arvodesberedning direkt under fullmäktige.

Förslaget fick stöd av Sverigedemokraterna, som också yrkade att arvodena skulle sänkas till den nivå som gällde 2011.

Sverigedemokraternas förslag avslogs i en första omröstning. I den andra avslogs centerpartiets förslag med sju röster mot sex.

Majoriteten röstade för att arbetsgivareutskottet ska svara för översynen av ekonomiska förmåner även inför 2016.

Kommunstyrelsen tillstyrkte att årsarvodet till barn- och familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens ordförande höjs från 75 till 80 procent av kommunstyrelsens ordförandearvode.

Det innebär ett årsarvode på 129 620 kronor. Förste vice ordförande och andra vice ordförande får 50 procent av det ordförandearvodet.

Årsarvodet till servicenämndens och nämndens för Arbete och Försörjnings ordförande höjs från 35 till 50 procent av kommunstyrelsens ordförandearvode.

Det innebär ett årsarvode på 81 025 kronor. Även här får förste vice ordföranden och andre vice ordföranden 50 procent av det ordförandearvodet.

En enig styrelse tillstyrkte också att ledamöter i barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden får jourersättning för myndighetsutövning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler