Eslövs kommun logotyp

Diskussion om parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter i Eslöv diskuterades när kommunfullmäktige på måndagen behandlade energi- och klimatplanen 2015-2020.
Sverigedemokraterna ville att skrivningen "Översyn av trafikreglerna, till exempel betalparkering i centrala Eslöv för att minska miljöpåverkan" skulle strykas.

Partiet ville också stryka en punkt om att solceller i görligaste mån ska driva parkeringsautomater och skyltar och en om att utvecklingsmöjligheterna av vindkraft ska kartläggas.

I Sverigedemokraternas ändringsförslag ingick också att lägga till en punkt om att utreda möjligheterna med vätgas bland annat i kommunens bilflotta.

- Vi är emot att införa betalparkering, sa Fredrik Ottesen (SD) i fullmäktige. Det döljs lite snyggt i det här dokumentet.

- Miljö och Samhällsbyggnad arbetar med en översyn av parkeringen, sa Johan Andersson (S). Dessutom pågår ett arbete med centrumutveckling.

- Vi tittar på kostnaden för parkering i centrum, fortsatte Johan Andersson. Jag vill inte kategoriskt säga nej till avgifter.

- Vi förtätar och bygger hållbart, sa Henrik Wöhlecke (M). Då är frågan vem som ska betala för parkering, bilägarna eller skattekollektivet. Jag tycker det är bilägarna.

Sverigedemokraternas ändringsförslag avslogs med 39 röster mot 10.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler