Eslövs kommun logotyp

Diskussion om ny förskola i Stehag

Är grusplanen vid Stehagsskolan bästa platsen för en ny förskola i Stehag? Den frågan ska snabbutredas av Eslövs kommun.
En ny förskola ska inom några år byggas i Stehag. Förskolan ska ersätta Trollhassel, som är tillfälliga lokaler, men också täcka behovet av fler förskoleplatser.

Barn och Utbildning anser att grusplanen vid Stehagsskolan är bästa läget ur såväl verksamhets- som markanvändningssynpunkt.

Förvaltningen har begärt att detaljplanen för grusplanen ändras från sportändamål till skola/förskola. Där finns plats för både förskola och en tillbyggnad av skolan.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade begäran blev det diskussion om grusplanen är bästa platsen.

Diskussionen handlade bland annat om var barnen bor i Stehag, trafiken i området kring skolan och behovet av ersättning för grusplanen.

Kommunledningskontoret ska nu snabbutreda bästa platsen för en förskola i Stehag. Ärendet kommer upp i arbetsutskottet igen i slutet av april.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler