Eslövs kommun logotyp

Diskussion om internationella kontakter

Internationella kontakter var temat för en paneldebatt inför stor publik i Hörby kommunhus på torsdagen, den 28 maj. Bakom arrangemanget stod Eslöv och Hörby kommuner.
I panelen satt en representant för ICLD, den organisation som fördelar SIDA:s pengar till lokala partnerskap mellan svenska kommuner och kommuner i ett antal mottagarländer.

Lugazi och Peja
Eslöv har Lugazi i Uganda som partnerkommun och Hörby har samarbete med Peja i Kosovo. På podiet satt vidare kommunalrådet Henrik Wöhlecke från Eslöv, kommunalrådet Susanne Meijer från Hörby, kommunchefen från Peja och Ugandas ambassadör i Norden.

Moderator var Anne Lundberg, som på ett skickligt sätt växlade mellan svenska och engelska, lyfte fram publikens frågor. Frågorna handlade bland annat om hur finansieringen av projekten går till där svaret är att staten via SIDA bekostar utgifterna för resor, uppehälle och ersättning för eventuella vikarier. Inga pengar överförs alltså direkt till mottagarkommunerna.

Befrämja jämställdhet
Ett viktigt mål är att befrämja jämställdhet  i mottagarkommunerna genom att kvinnor och barn tar del av resultaten.

– Temat för våra partnerskap är avfallshantering och Merab:s, återvinningsbolagets, bidrag är mycket viktiga. Vi har skäl att vara stolta över hur det fungerar i våra kommuner. Kvällens debatt utmynnade i en önskan från båda parterna att fortsätta det goda samarbetet som upplevs som berikande för alla, förklarar Elsa von Friesen, t f Projektledare för Eslövs Lugazipartnerskap

Panelen med bland annat kommunalråden i Eslöv och Hörby, kommunchefen i Peja och Ugandas ambassadör i Borden. Foto: Ann-Charlott Engström/Hörby kommun

Panelen med bland annat kommunalråden i Eslöv och Hörby, kommunchefen i Peja och Ugandas ambassadör i Borden. Foto: Ann-Charlott Engström/Hörby kommun

Ann Lundberg ledde debatten i Hörby kommunhus. Foto: Ann-Charlott Engström/Hörby kommun

Ann Lundberg ledde debatten i Hörby kommunhus. Foto: Ann-Charlott Engström/Hörby kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler