Eslövs kommun logotyp

Debatt före beslut om vatten-avlopp

Efter en debatt fattade kommunfullmäktige i Eslöv på måndagskvällen beslutet om den nya utbyggnadsplanen för vatten och avlopp i kommunen. Åtta byar och områden i kommunen, med drygt 400 bostadshus, kan få kommunalt vatten och avlopp under de närmaste åren.
Ärendet kring den nya utbyggnadsplanen för vatten och avlopp engagerade flera partier vid
måndagskvällens debatt. Samtliga var eniga om att utbyggnadsplanen för kommunalt vatten-avlopp är av största vikt att fatta beslut om av miljöskäl.

– Det är ett stort och angeläget ärende där länsstyrelsen driver på, nu är det viktigt att vi följer tidplanen, menade kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M).

Väckte debatt om återremittering
Daniel Rhodin (FP) väckte dock i debatten frågan om en återremittering av ärendet. Detta för ytterligare utredning kring miljöfrågan och även kring kostnaden för den enskilde husägaren i samband med utbyggnaden.  

– Det finns brister i förslaget gällande om hur utbyggnaden miljömässigt går att motivera och dessutom hur den är ekonomiskt försvarbar. Jag yrkar på att förslaget återremitteras för att ses över igen, viktigast nu är att alla kostnader redovisas, menade Daniel Rhodin (FP).

Annette Linander (C) ställdes sig också bakom planen men hade egentligen helst sett att den hann återremitteras för ytterligare utredning kring miljöfrågan och även kring kostnaden för den enskilde husägaren i samband med utbyggnaden.

– Men även jag känner att vi är sena på detta sett till Länsstyrelsens krav, konstaterade Annette Linander.

Åtta områden får kommunalt vatten-avlopp
Ledamöterna i kommunfullmäktige gick till först till beslut gällde frågan skulle avgöras under måndagens sammanträde eller att ärendet skulle återremitteras. Mötet valde dock att ärendet skulle avgöras under måndagen och då antogs också utbyggnadsplanen.

Det är länsstyrelsen har tidigare begärt att Eslövs kommun ska lämna in tid- och handlingsplan för anslutning av utpekade områden till allmän vatten- och avloppsanläggning.

Den utbyggnadsplan som nu tagits fram innehåller åtta områden, som ska få kommunalt vatten och avlopp de närmaste åtta åren. Det är:

• Billinge norra. Där finns kommunalt avlopp men området ska anslutas till dricksvatten.

• Aspakull i västra delen av Billinge. Ansluts för både spill- och dricksvatten.

• Hasslebro. Området ligger i direkt anslutning till Rönneå och flera hushåll har bristfällig rening.

• Bosarps jär. Jordartsförhållande och avloppsanläggningarnas status medför risk för förorening.

• Kastberga öster om Eslöv. Antalet hushåll väntas öka. Ligger nära befintligt va-område.

• Nummer 3-vägen öster om Eslöv. Antalet hushåll väntas öka. Ligger nära befintligt va-område.

• Arup-Kungabacken. De flesta fastigheterna har inte fullgod rening av avloppsvattnet.

• Högseröd. Området genomkorsas av Bråån som tar emot bristfälligt renat avloppsvatten.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler