Eslövs kommun logotyp

Dags för ny översiktsplan i Eslöv

Eslövs behöver en ny översiktsplan med mål, strategier och ställningstaganden för den långsiktiga utvecklingen i kommunen.
Länsstyrelsen och kommunens nämnder anser att den nuvarande planen, som antogs av fullmäktige 2002, är inaktuell.

Frågor som blivit mer aktuella under de senaste tio åren är byggande på jordbruksmark, hållbara transporter och risk för översvämningar.

Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete, där det i första omgången handlar om att få synpunkter från boende i kommunen.

Ett vanligt önskemål när nuvarande plan togs fram var cykelvägar mellan tätorterna i kommunen. Resultatet blev en särskild cykelplan.

I nuvarande plan finns också Eslövs första policy för vindkraft. Men den har blivit inaktuell och ett förslag till ny plan har tagits fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott räknar med att arbetet med en ny översiktsplan tar ett par år. Målsättningen är beslut i juni 2017.

Närmast ska kommunstyrelsen ta ställning till om en ny översiktsplan ska tas fram. Ärendet går därefter till kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler