Eslövs kommun logotyp

Buller stoppar villor i Harlösa

Eslövs kommun avbryter planarbetet för tio-talet enplanshus i Harlösa. Anledningen är närheten till Revingeheds övningsfält och risken för bullerstörningar.
Ett förslag till detaljplan för Harlösa 1:4 presenterades förra året. I förslaget ingår att tiotalet enplanshus ska byggas utmed den västra sidan av Åkervägen.

Försvarsmakten har i ett yttrande förklarat att byggnation inom det aktuella området inte är lämplig. Anledningen är närheten till Revingeheds övningsfält med skjutbanor.

Revingehed är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del. Det planerade bostadsområdet berörs av höga bullernivåer.

En satsning på bostäder kan medföra risk för påtaglig skada på riksintresset, förklarar Försvarsmakten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid senaste sammanträdet att arbetet med detaljplanen ska avbrytas.

- Det är små möjligheter att driva ärendet vidare, säger kommunalrådet Johan Andersson. Vi måste hitta andra vägar att bygga i Harlösa.

Kommunen är angelägen om att det byggs bostäder i Harlösa så att den service som finns inte hotas. Var det kan byggas ska studeras i arbetet med den planerade översiktsplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler