Eslövs kommun logotyp

Avstyrker villatomter i Harlösa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avstyrker att ett område i Harlösa delas upp i fyra villatomter. Nämnden vill ha fler bostäder där.
Lantmäteriet har begärt yttrande från kommunen över en ansökan om att avstycka tre tomter för bostadsändamål från Harlösa 44:222.

Fastigheten ska enligt detaljplan användas för bostadsändamål. I planbeskrivningen föreslås en förtätad bebyggelse med 25-30 marklägenheter på området.

Att enbart bebygga fastigheten med fyra villor är ett dåligt utnyttjande av markresurser och därmed dålig hushållning med mark- och vattenområden, anser nämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut var inte enhälligt. Centerpartiet yrkade att nämnden skulle tillstyrka avstyckningen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler