Eslövs kommun logotyp

Åtta pristagare utsedda

Vad har Eslövs AI:s bordtennisherrar, Mirjana Krisanovic, Pia Löhr, Mattias Jogmark,  Jack Thell Malmberg, Majvi och Birger Andersson och Mats Edén gemensamt? Jo, de har alla tilldelats ett av Eslövs kommuns priser för 2015 för sina insatser inom idrott eller kultur. Grattis till alla!
Priserna kommer att delas ut vid kultur- och fritidsnämndens traditionella prisgala i Medborgarhuset i februari. Då kommer också motiveringarna till varför just årets pristagare är värdiga vinnare av kommunens priser.

Första gången för Årets eldsjäl
Kultur- och fritidsnämndens gala med utdelning av priser och stipendier för året som gått har blivit tradition. Fem priser och två stipendier delas ut. Vid årets gala, då höjdhopparen Kajsa Bergqvist var konferencier, hyllade för första gången Årets eldsjäl.

De olika priserna och stipendierna som kultur- och fritidsnämnden delar ut är ett idrottspris, ett ungdomspris, ett ungdomsledarpris, idrottsstipendium, kulturstipendium, årets eldsjäl och kulturpriset.

Idrottspriset delas ut till någon i kommunen som genom sina insatser varit ett föredöme för idrotten i Eslövs kommun. Idrottspriset kan man inte ansöka om, endast nominera till.

God ambassadör för Eslövs kommun
Ungdomspriset delas ut till någon av kommunens unga som på något sätt fungerar som en god ambassadör för Eslövs kommun. Genom priset vill kultur- och fritidsnämnden stimulera till fler kreativa idéer som gynnar Eslöv som en attraktiv ungdomskommun.

När det gäller ungdomsledarpriset delas detta ut till en ideell ungdomsledare som verkar i Eslövs kommun och som har ett inspirerande och utvecklande sätt arbetat med ungdomar i Eslövs kommun.

Vad gäller idrottsstipendiet är detta tänkt som ett stöd och en uppmuntran till en yngre person och ska göra det möjligt för mottagaren att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt.

Hedrande priset till Årets eldsjäl
Kulturstipendiet är tänkt som ett stöd och en uppmuntran till en yngre person och ska göra det möjligt för mottagaren att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt.

Det hedrande priset Årets eldsjäl ges till en person som engagerat sig ideellt i en förening, organisation eller fråga av stort allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet. Personen ska ha spelat en betydande roll för föreningens/organisationens verksamhet eller för att sätta ljus på den aktuella frågan. Den nominerade måste vara bosatt i Eslövs kommun, och i de fall där personen varit verksam i en förening/organisation måste denna ha sitt säte i Eslövs kommun.

Kulturpriset har delats ut sedan 1982
Kulturpriset delas ut årligen till inom Eslövs kommun bosatt person eller ideell förening för förtjänstfullt arbete inom kommunens kulturliv. Kulturpriset kan man inte ansöka om, endast nominera till. Priset har delats ut sedan 1982 och ibland pristagarna syns Alexandra von Schwerin, Anette Losell, Anna-Lena Laurin, Eslövs musiksällskap EMUS, Ingemar Tågerud och Ralph Svensson.

Listan över vem som har vunnit vad av Eslövs kommuns pris 2015:
Idrottspris: EAI bordtennis herrar.
Ungdomspris: Mirjana Krisanovic.
Ungdomsledarpris: Pia Löhr , Eslövs Gymnastikkrets.
Idrottsstipendium: Mattias Jogmark, skytte.
Kulturstipendium: Jack Thell Malmberg, dans.
Årets Eldsjäl: Majvi och Birger Andersson, EAI Bordtennis.
Kulturpris: Mats Edén, folkmusik.

Vi återkommer när det närmar sig med mer detaljerad information om prisgalan 2016.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler