Eslövs kommun logotyp

Anmärkning på badvattnet i Sjöholmen

Ringsjöns vatten vid badplatsen Sjöholmen är tjänligt med anmärkning. Ett nytt prov kommer att tas på torsdag den 9 juli.
Vattnet vid badplatsen i Sjöholmen var tjänligt vid förra provtagningen men det prov som togs i slutet av förra veckan visar att vattnet nu är tjänligt med anmärkning. Provtagningen visade ingen förekomst av algblomning men något hög halt av Escherichia coli, vilket kan ha att göra med höga vågor vid provtagningstillfället. Vattentemperaturen var 21,6 grader.

Tjänligt med anmärkning
Tjänligt med anmärkning innebär att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda, men det anses inte innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Bedömningen är mer en signal till övervakaren om att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att eventuell föroreningskälla kan upptäckas och åtgärdas.

Här kan du ta del av resultatet från provtagningen
Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler