Eslövs kommun logotyp

Anmälningar om lex Sarah på äldreboende

Under oktober har ett tiotal anmälningar om lex Sarah gjorts mot ett äldreboende i Eslövs kommun. Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg i Eslövs kommun, är bedrövad men också tacksam.
– Anmälningarna innehåller ett bemötande från personalen gentemot brukarna på äldreboendet som går helt emot den värdegrund som vi arbetar utifrån på Vård och Omsorg. Därför är jag tacksam över anmälaren, detta är inte acceptabelt, konstaterar Josef Johansson.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. De händelser som ligger bakom de aktuella anmälningarna om lex Sarah, som just nu genomgår registrering för diarieföring i Eslövs kommun, ska ha inträffat under oktober.

– Anmälningarna innehåller främst ett dåligt bemötande av personalen, men det finns också fall där brukare nekats gå på toaletten. Jag är djupt upprörd över detta, menar Josef Johansson.

En utredning kring de tio anmälningarna påbörjades genast i Eslövs kommun. Andra åtgärder är också vidtagna såsom att enhetschefen på boendet personligen har tagit kontakt med de flesta anhöriga till de brukare som berörs i anmälningarna.

– Beteendet från personalen på boendet mot brukarna går alldeles emot den värdegrund vi arbetar utifrån inom äldrevården, som omfattar ledord såsom empati, lyhördhet och respekt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler