Eslövs kommun logotyp

Allmänna regler vid parkering

All kommunalt anordnad parkering är gratis i Eslövs kommun, men alla parkeringar på offentlig mark är tidsbegränsade och för att parkera på dessa kan det behövs en p-skiva. Eslövs kommun övervakar de kommunala parkeringarna för att se till att den trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet som krävs uppnås.
– Trafikreglerna finns för att säkra trafikanternas säkerhet när de vistas i trafikmiljön, de är lika viktiga som andra regler och lagar. Reglerna gäller överallt och alltid, oberoende om det är gratis eller inte, förklarar Henrik Alvén, trafikingenjör i Eslövs kommun, och fortsätter;

– Det är också viktigt att medborgarna förstår vad som kan hända om man parkerar fel, om än bara för ett par minuter. Det viktigaste är att räddningstjänsten kommer fram om det skulle krävas, där handlar det om viktiga sekunder som i slutändan kanske kan rädda ett liv, konstaterar Henrik Alvén.

Parkeringsvakter via bevakningsföretag
Till sin hjälp för att kontrollera att de lokala trafikföreskrifterna följs, liksom reglerna utifrån Trafikförordningen, anlitar Eslövs kommun parkeringsvakter via bevakningsföretaget Securitas Sverige AB.

Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter och Trafikförordningen. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen.

P-skiva ska användas
För att parkera på en tidsbegränsad parkeringsplats behövs en parkeringsskiva, en p-skiva, som finns på biblioteket och i stadshusets reception. P-skivan ställs in på den tid när parkeringen börjar, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme (alternativt den tid då begränsningen börjar gälla om parkeringen påbörjas innan).

Om inte annat anges är grundregeln att fordon får parkeras under högst 24 timmar i följd, även på gratisparkering.

Läs mer om trafikreglerna i Eslöv

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler