Eslövs kommun logotyp

31 miljoner kronor till investeringar

Eslövs kommun satsade 31 miljoner kronor på nya fastigheter och upprustning av befintliga under förra året. I budgeten fanns 150,4 miljoner.
Anledningen till att bara en mindre del av investeringsbudgeten för fastigheter förbrukats är att flera stora projekt blivit försenade.

I budgeten fanns 34,1 miljoner till Ekevallahallen och ombyggnad av Bergahallen. Av de pengarna har 1,2 miljoner använts.

I budgeten fanns också 34 miljoner till ombyggnaden av Bergagymnasiet till grundskola. Av de pengarna har 2,5 miljoner använts.

Den tredje stora satsningen som blivit försenad jämfört med budget är Alebo förskola. I budgeten fanns 28,6 miljoner. 1,6 miljoner har använts.

De största satsningarna förra året var inköpet av tennishallen och omläggning av tak på Stadshuset och Medborgarhuset.

Investeringsredovisningen godkändes vid servicenämndens senaste sammanträde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler