Eslövs kommun logotyp

163 nya invånare i Eslöv!

Nu är vi 32 342 invånare! Under årets första halvår ökade befolkningen i Eslövs kommun med 163 personer vilket är fler än vad kommunens politiska ledning ens vågats hoppas på.
– Det är väldigt positivt, att vi ökar i befolkning är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla Eslöv till den vision vi arbetar utifrån — att Eslövs ska bli Skånes bästa kommun att bo och verka i, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Befolkningen ökat under hela 2000-talet
Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, befolkningsstatistik som visar att Eslöv har ökat sin befolkning med 163 personer under det första halvåret i år.

Eslövs kommuns folkmängd har ökat under hela 2000-talet. Kommunens målsättning är en befolkningsökning på en procent per år, vilket motsvarar ungefär 300 personer.  Sett till halvårsstatistiken ser detta mål ut att nås med ett plus.

– Jag kan se flera förklaringar till att Eslöv lockar, vi har stor arbetsmarknad inom möjligt pendlingsavstånd, tillgång till högre studier inom rimligt avstånd, bra kommunikationer och ett varierat utbud av bostäder till attraktiva priser, konstaterar Johan Andersson.

Större skatteintäkter och mer service
En befolkningsökning, med därmed större skatteintäkter, är också förutsättningen för att kommunen ska kunna utvecklas vidare på ett positivt sätt. Men en befolkningsökning kräver också mer av den kommunala servicen, såsom skolomsorg och äldrevård.

– Kommunens måste också se till och stötta för en ökning när det gäller ett bostadsbyggande och just nu har vi också flera stora byggprojekt ingång. Vi jobbar också mycket aktivt vidare med utvecklingen av östra Eslöv, som vi har stora förhoppningar om ska bli en attraktiv stadsdel med närhet till järnvägen, säger Johan Andersson.

Flera grannkomuner växer
SCB:s befolkningsstatistik för det första halvåret i år visar också att de flesta av kommunerna i Skåne ökar sin befolkning. Till exempel ökar Eslövs grannkommuner Kävlinge och Landskrona med 81 respektive 213 nya invånare. Även Höör och Hörby ökade också med 36 respektive 98 personer. Andra kommuner i Skåne som ökar och det rejält är Malmö, Helsingborg, Höganäs Ängelholm, Lomma och Vellinge.

I endast ett fåtal av de skånska kommunerna minskar befolkningen. För att nämna någon så tappar Svalöv i befolkning men också kommunerna Perstorp och Skurup. Dessutom faktiskt  Lund som minskar med 738 personer.

Sverige har snart tio miljoner invånare
Totalt var Sveriges befolkning vid halvårsskiftet, den 30 juni, 9 793 172 personer. Detta är en befolkningsökning sedan årsskiftet med 45 817 personer.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler