Eslövs kommun logotyp

13,5 miljoner till vård och skola

Den kommunala verksamheten får 13,5 miljoner kronor extra i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige i Eslöv godkände vid sitt sista möte före sommaren. De extra pengarna ska fördelas mellan nämnderna för vård och omsorg och förskola och skola.
De tre nämnderna som får dela på tillägget i budgeten är Barn- och familjenämnden som får fyra miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som får 3,5 miljoner och vård- och omsorgsnämnden som får sex miljoner kronor.

– Redan i samband med att kommunens budget för 2015 antogs, i november förra året, aviserade vi en tilläggsbudget riktad till vård, förskola och skola. Skälet var osäkerheten efter riksdagsvalet om vilka nationella satsningar som skulle riktas till kommunerna, förklarar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Visad fortsatt volymökning
Vård- och omsorgsnämnden får alltså störst del av tilläggsbudgeten, sex miljoner kronor. Pengarna ska kompensera en visad fortsatt volymökning och ett prognostiserat underskott för verksamheten. Samtidigt har nämnden vidtagit åtgärdsprogram för att minska underskotten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs totalt 3,5 miljoner kronor som är riktat till vuxenutbildning och ökat elevtal inom gymnasieskolan. Barn- och familjenämnden får sina fyra miljoner kronor för att kompensera ökade kostnader för vårdplaceringar.

Kompensation för höjda avgifter
Tillskottet till nämnderna plockas bland annat av en ökad utdelning från Kraftringen och statlig kompensation för höjda arbetsgivaravgifter för unga. Dessutom har försäkringsbolaget Afa, har meddelat att 2004 års överskott ska återbetalas till kommunerna i november i år.

Förslaget i tilläggsbudgeten godkändes av kommunfullmäktige genom att den styrande majoriteten, socialdemokraterna och moderaterna, sa ja till förslaget.

Övriga partier i kommunfullmäktige valde att inte delta i beslutet kring tilläggsbudgeten.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler