Eslövs kommun logotyp

Utställning av plan för Föreningstorget

Bostadshus med 90-talet lägenheter kan byggas på Föreningstorget i Eslöv. Detaljplanen för torget ska nu ställas ut för granskning.
Syftet med förslaget till detaljplan är att utveckla Eslövs stadskärna som en attraktiv plats att bo. Föreningstorget är på 6 000 kvadratmeter.

Det förslag som tagits fram innebär att bostäder byggs på den norra delen av torget. Närmast polishuset tillåts sexvåningshus, i övrigt fyravåningshus med en indragen femte våning.

Samtliga hus ska byggas så att det finns möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Totalt handlar det om cirka 8000 kvadratmeter, varav 2000 till centrumverksamhet.

Förslaget till plan medger parkering i både bottenplan och källarplan i de planerade husen. Husens entréer ska ligga ut mot gatorna och det nya torget.

I förslaget ingår att den södra delen av Föreningstorget ska vara torg även i fortsättningen. Det ska bli en offentlig plats för folkliv, med mer grönska.

Boende vid torget har under samrådet protesterat mot planförslaget. De vill i första hand att det inte ska byggas på torget, i andra hand att husen inte ska vara högre än två våningar.

Kommunen svarar att det i Stadsbyggnadsprogrammet finns ett starkt stöd för att bygga på torget. En exploatering kan med fördel göras högre än två våningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände att planförslaget skickas ut för granskning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler