Eslövs kommun logotyp

Utställning av detaljplan för handel

Ett område öster om väg 113 och söder om väg 17 i östra Eslöv kan användas för handel och icke störande verksamheter. Det framgår av ett förslag till detaljplan som nu ställs ut.
Detaljplanen omfattar del av fastigheten 52:14 i Källeberg. Området passar för handel eftersom det har ett bra skyltläge.

I förslaget konstateras att förlusten av jordbruksmark och ökad hårdgjord yta ger en negativ miljöpåverkan, framförallt ur naturresurssynpunkt.

Men den samlade bedömningen är att planen får små negativa konsekvenser för de miljöaspekter som ingår i konsekvensbeskrivningen.

Området ska enligt förslaget användas för icke störande verksamhet och handel med skrymmande varor. Det kan vara möbler, bilar, husvagnar och byggmaterial.

Planförslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv. Utställningen pågår till den 24 juli.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler