Eslövs kommun logotyp

Utredning om parkeringsavgifter

Miljö och Samhällsbyggnad ska presentera förslag till parkeringsavgifter i centrala Eslöv. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen.
Eslöv hade under många år parkeringsavgifter i de centrala delarna. Efter krav från handeln slopades avgifterna och ersattes av tidsbegränsad parkering och p-skiva.

Anledningen till att avgifter åter är aktuella är att det tidvis är brist på parkeringsplatser i de centrala delarna.

Kommunstyrelsen anser att det nu är angeläget att avgifter kan användas för att bygga ut de centrala delarna på ett hållbart sätt.

Avgifterna bör användas för att underlätta för besökare att kunna nyttja de centralt belägna servicefunktionerna på ett enkelt sätt.

Miljö och Samhällsbyggnad ska redovisa en indelning i zoner samt vilka avgifter som ska tas ut. Avgifterna ska avvägas mot servicebehov, pendlarparkering och boendeparkeringar.

Folkpartiet ville ge direktiven att tidsbegränsad centrumparkering ska vara avgiftfri och pendlarparkering avgiftsbeläggas.

Partiet ville också ge kommunledningskontoret i uppdrag att snarast projektera för ett parkeringshus vid pendlarparkeringen. Båda förslagen avslogs.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler