Eslövs kommun logotyp

Utredning om fler parkeringsplatser

Miljö och Samhällsbyggnad ska undersöka möjligheterna att öka antalet parkeringsplatser på Fridasroområdet i Eslöv. Men det blir inte parkering på ett grönområde.
Eslövs kommun har fått två medborgarförslag angående parkering på Fridasroområdet. Det ena handlar om otydlig skyltning. Den ska åtgärdas.

Det andra handlar om brist på parkeringsplatser i området. Det saknas parkering för gäster eller om ett hushåll har fler än två bilar.

Medborgarförslaget är att det görs markerade parkeringar i mitten av vändzonerna och att ett grönområde vid Rausvägen blir parkeringsplats.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar att när det gäller boendeparkering så är det fastighetsägarens ansvar att tillgodose behovet.

Nämnden säger nej till att ersätta parkmark med parkeringsplatser. Grönytor gynnar djurliv, dagvattenhantering och rekreation.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om framkomlighet och trafiksäkerhet tillåter fler gästparkeringar på redan hårdgjorda ytor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler