Eslövs kommun logotyp

Utökad budget för demenscenter

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv begär 3,2 miljoner kronor extra för att finanisera verksamheten vid Kärråkra demenscenter. Demenscentret kräver en högre bemanning än vad som först kunde beräknas.
– Istället för fyra större avdelningar, som sades från början, har vi idag åtta mindre enheter med totalt 56 platser. Detta gör att verksamheten blir mer personalkrävande, menar Tony Hansson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun.
 
Alla flyttat in i augusti
Kärråkra demenscenter är under uppstart. I dagsläget är 42 av de totalt 56 platserna i drift. I augusti ska verksamheten vid centret vara i full gång.
 
Den beräkning som den första budgetramen för Kärråkra demenscenter  baserades på är alltså det faktum att verksamheten vid centret har gått från fyra större avdelningar till åtta mindre enheter. Lokalernas utformning innebär också som en direkt konsekvens för bemanningen att det är svårt att vara lägre bemannad än två anställda per enhet med sju platser om de boende inte ska lämnas ensamma.

Heltidsprojekt fördyrar
En annan faktor som påverkar bemanningen och ekonomin starkt och det är kravet på heltid, enligt det heltidprojekt som just nu genomförs i Eslövs kommun. Detta innebär att Kärråkra demenscenter har startats upp med ett krav om att erbjuda bara heltidstjänster, vilket innebär att alla anställda ska ha en heltidstjänst i botten. De flesta som anställt på Kärråka har också valt att arbeta heltid, vilket har gett en fördyring av personalkostnaden.
 
Begäran om extra anslag för Kärråkra demenscenter ska nu behandlas av kommunstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler