Eslövs kommun logotyp

Upprustning av cykelväg vid Eslöv

Cykelvägen på gamla banvallen Eslöv-Kastberga ska rustas upp vid flygfältet under året. Det förklarar Miljö och Samhällsbyggnad i svaret på ett medborgarförslag.
Den gamla banvallen skulle kunna fylla behovet av en trafiksäker, om än oupplyst, förbindelse in till Eslövs tätort samtidigt som den ger invånare i Eslövs tätort en säker väg ut på landsbygden, heter det i medborgarförslaget.

Nuvarande beläggning har eroderat bort och stora hål i kombination med djupa lerstråk gör att banvallen inte kan anses vara ändamålsenlig annat än till ridning. Det krävs ett slitlager som tål slitage från hästar och cyklar.

I medborgarförslaget ingår också en nivåskild cykelbana vid Bruksgatan i Eslöv för att öka trafiksäkerheten. Skiljelinjerna respekteras inte och syns dessutom inte på vintern.

Miljö och Samhällsbyggnad förklarar att banvallen är lämplig som rekreationscykelväg och inte för pendlingscykling. Anledningen är bland annat trygghetsfaktorer, brist på vinterväghållning och närhet.

Nämnden håller med om att det behövs en upprustning av cykelvägen på banvallen. Den sämsta delen finns vid flygfältet, där vattenavrinningen från cykelvägen inte fungerar tillfredsställande.

Dikena vid cykelvägen behöver rensas, cykelvägen byggas upp och ett nytt slitlager läggas. Dessa åtgärder kommer att genomföras under året.

En nivåskild cykelbana längs Bruksgatan kan inte prioriteras. Cyklisterna hänvisas till Åkermans väg med mindre trafik och lägre fordonshastigheter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler