Eslövs kommun logotyp

Två elevenkäter ersätts med en

Hittills har grundskolan i Eslövs kommun genomfört två enkätundersökningar per läsår ibland eleverna per läsår. Nu ersätts dessa med nyutformad enkätundersökning som ska heta "Elevernas trivsel och arbetsmiljö i skolan".
– Förändringen är ett önskemål från skolan själv. Att bara hantera en enkät ger en mer samlad bild av de undersökta områdena och därmed en fördjupad analys, konstaterar Lena Emilsson, ordförande i Barn- och familjenämnden i Eslöv.
 
De två enkätundersökningar som hittills genomförts i grundskolan har haft namnen "Min skolvardag" och "Lusten att gå till skolan". De båda enkäterna innehåller frågeställningar som berör flera gemensamma områden.
 
Just därför förenklas nu hanteringen betydligt när bara en enkät genomförs ibland eleverna. Administrationen och bearbetningen kommer också att minska i omfattning, vilket ska bidra till en samlad bild av de undersökta områdena och en fördjupad analys.
 
Den nya enkätundersökningen heter "Elevernas trivsel och arbetsmiljö i skolan". Den kommer att genomförs en gång per läsår bland samtliga elever i årskurs 3 till och med årskurs 9 i Eslövs kommun.
 
Det var en enhällig nämnd som fattade beslutet om att ersätta de två enkäterna ska ersättas med en.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler