Eslövs kommun logotyp

Trafiksäkra vägar Löberöd-Hurva

Det finns bra och trafiksäkra vägar för cyklister mellan Löberöd och Hurva. Det anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och säger nej till en cykelväg.
Cykelväg Löberöd-Hurva presenterades i ett medborgarförslag. Det skulle öka säkerheten för oskyddade trafikanter och bli en tillgång för motionärer.

Miljö och Samhällsbyggnad håller med om att stora vägen Löberöd-Hurva trafikplats kan upplevas osäker att cykla på. Trafikflödet där är cirka 3150 fordon per dygn.

Men det finns ett alternativ norr om stora vägen. Trafikflödet på alternativvägen är 160 fordon per dygn, fullt acceptabelt för cykling i blandtrafik.

Alternativvägen är dessutom kortare och har koppling till Hurva motorvägshållplats via Hurva fäladsväg. Den har grusbeläggning och fungerar bäst sommartid.

Ett annat alternativ är att cykla från Löberöd till Rolsberga. Det är kortaste vägen till bussen och vägen är asfalterad hela sträckan. Trafikflödet är cirka 600 fordon per dygn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar att det är svårt att prioritera en cykelväg Löberöd-Hurva, eftersom det finns bra, trafiksäkra alternativvägar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler