Eslövs kommun logotyp

Tillstyrker utveckling av Föreningstorget

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på en förändring och utveckling av Föreningstorget i Eslöv. Det framförs i ett yttrande över planförslaget.
I planförslaget ingår att norra delen av torget ska användas för bostäder och centrumverksamhet. Södra delen ska vara en öppen plats.

Kultur- och fritidsnämnden förklarar att Föreningstorget är ett av Eslövs viktigaste torg men idag ingen självklar träffpunkt för Eslövsborna.

Torget används vid ett fåtal tillfällen per år för arrangemang och aktiviteter.  Miljö och Samhällsbyggnad ser möjligheter att ha kvar de aktiviteterna, främst marknaderna, i centrum.

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler