Eslövs kommun logotyp

Tillstyrker ombyggnad till grundskola

En enig gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd tillstyrker att delar av Bergagymnasiet i Eslöv byggs om till grundskola.
Eslövs gymnasieskola ska flyttas från Berga till Salliushuset. Barn och Utbildning har utrett möjligheterna att bygga om Bergagymnasiet till grundskola.

I utredningsförslaget ingår att Bergagymnasiets mellersta del rivs. Där skapas en stor innergård. Kostnaden för ombyggnad och upprustning beräknas till 82 miljoner.

Den planerade grundskolan ska enligt förslaget ersätta både Östra skolan och Källebergsskolan. Östra skolans elever ska enligt förslaget flytta in nästa år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte några invändningar mot den föreslagna lösningen. Bergagymnasiet kan bli en mycket bra grundskola.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler