Eslövs kommun logotyp

Tillstyrker förskola i Skytteskogen

Kultur- och fritidsnämnden i Eslöv har inte några invändningar mot att en förskola byggs på cirkusplatsen i Skytteskogen.
Förslaget till detaljplan innebär att en förskola med plats för upp till 100 barn ska byggas framför Skyttebo. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Trollet i Skytteskogen.

Även om delar av parken kommer att tas i anspråk för byggnationen så kommer detta inte att påverka miljön kring gatorna vid parken, förklarar kultur- och fritidsnämnden.

I och med att förskolan placeras vid redan befintlig bebyggelse i utkanten av parken kommer den inte att ha någon större negativ påverkan på den upplevda miljön.

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen för förskolan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler