Eslövs kommun logotyp

Tegelfasad i Eslöv får inte täckas

Tegelfasaden på en industribyggnad vid Trehäradsvägen i Eslöv får inte täckas av silvergrå plåt. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Fastighetsägaren ansökte våren förra året om bygglov för utvändig ändring. Eternit och tegel skulle täckas med profilerad silvergrå plåt efter utvändig tilläggsisolering.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan med motiveringen att i Eslöv har tegel varit ett dominerande byggnadsmaterial och viktigt för stadens karaktär.

Nämnden hänvisade också till länsstyrelsen bedömning om särskilt värdefull kulturmiljö med historiska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen och förklarade bland annat att 15 av 18 fastigheter längs Trehäradsvägen har fasader av plåt.

Fasaden mot gården har redan kompletterats med isolering och plåt. Den planerade ombyggnaden skulle ge hela byggnaden ett liknande utseende.

Länsstyrelsen förklarar nu att byggnaden omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram för särskilt värdefulla miljöer.

De sökta ändringarna förändrar byggnadens karaktär på ett sätt som inte överensstämmer med varsamhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen.

Det allmänna intresset av att bevara kulturvärdena i området väger tyngst och nämnden hade fog för att avslå ansökan om bygglov, förklarar styrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler