Eslövs kommun logotyp

Styrelse vill ha bullerutredning

Länsstyrelsen i Skåne är tveksam till enkelsidiga lägenheter vid korsningen Västergatan-Västerlånggatan i centrala Eslöv.
Styrelsen kan inte utesluta att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Enligt gällande detaljplan ska det byggas dubbelsidiga lägenheter vid korsningen. Lägenheterna får en tyst sida mot gården.

På begäran av fastighetsägaren har Eslövs kommun tagit fram förslag till ändring av planen. En ändring är att tillåta enkelsidiga hörnlägenheter vid korsningen.

Länsstyrelsen förklarar nu att i Boverkets råd ingår att enkelsidiga lägenheter mot trafiksidan i princip inte bör accepteras i ny bostadsbebyggelse.

Det gäller i synnerhet om ljudnivån överstiger 60 decibel. Det går att begränsa ljudnivån utanför fönster med tekniska lösningar.

Tekniska lösningar kan dock i vissa fall medföra försämrade boendekvaliteter i andra avseenden och bör därför användas med urskiljning, förklarar styrelsen.

Länsstyrelsen begär att planhandlingen kompletteras med en redovisning av bullersituationen för den föreslagna bebyggelsen.

Om åtgärder krävs för att uppfylla de allmänna råden ska de åtgärderna redovisas i planen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler