Eslövs kommun logotyp

Studieresultat över riksgenomsnittet

Studieresultaten i Eslövs grundskolor förbättrades kraftigt under förra året och ligger nu över riksgenomsnittet.
Det framgår av barn- och familjenämndens bokslut för 2013. Antalet grundskolelever var förra året 3 759, en ökning med 46 jämfört med året före.

Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program ökade från 82,4 procent 2012 till 88,2 procent 2013. Riksgenomsnittet var 86,5.

Andelen behöriga till estetiska program var 86,9 procent i Eslöv och 86,5 procent i landet. För Eslöv var det en ökning med fem procentenheter.

Andelen behöriga till ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapliga program var 85,7 procent i Eslöv och 84,8 procent i landet.

Andelen behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program var 82,9 procent i Eslöv och 83,2 procent i landet.

Det genomsnittsliga meritvärdet för elever i skolår nio var i Eslöv 211,3 och i samtliga kommuner 209,7. Även andelen elever som uppnått målen låg över riksgenomsnittet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler