Eslövs kommun logotyp

Störning från fåglar i Marieholm

Störning från fåglar i Marieholm har blivit ett ärende för länsstyrelsen. En ortsbo överklagar att Eslövs kommun avskrivit ärendet.
Klagomålet på störning från fåglarna kom in våren förra året. Eslövs kommun genomförde två inspektioner, en i juli och en i december.

Vid inspektionen konstaterades att det var få fågelbon i träden i området. Bedömningen var att fåglarna inte var en olägenhet.

Fågelsamlingar kan på grund av nedsmutsning och oljud vara störande och förorsaka obehag, missnöje och vantrivsel, heter det i kommunens beslut.

Denna störning är dock inte av sådan art att den kan anses skadlig för människors hälsa. Det finns inte skäl att vidta åtgärder med stöd av miljöbalken.

Eslövs kommuns beslut att avskriva ärendet överklagas nu till länsstyrelsen.  Marieholmsbon anser att inspektionerna genomförts vid fel tillfällen.

Det borde tas hänsyn till att fåglarna förstör gräsmattan samt att barnens sandlådor blir "nersmutsade", vilket inte är så hygieniskt och risk för hälsan.

Störningen från de här fåglarna påverkar den psykiska hälsan, då man vaknar varje morgon klockan sex med sådant oljud att man blir galen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler