Eslövs kommun logotyp

Stopp för bostäder vid Väggarp

Planerna på bostäder på ett 9,5 hektar stort område väster om Väggarp stoppas helt. Markägaren har sagt nej till fortsatt planering.
Eslövs kommun presenterade för snart två år sedan ett planprogram för bostäder på del av Väggarp 1:1. En exploatör hade anmält intresse att bygga där.

Under samrådet om programmet var många Väggarpsbor kritiska. Storleken på utbyggnaden och att bostäder skulle byggas på god åkermark togs upp.

I samband med samrådet blev det klart att fastighetsägaren motsatte sig fortsatt planering och den tänkta exploatören drog sig ur satsningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid senaste sammanträdet att avsluta ärendet. Det finns i dagsläget inte förutsättningar att gå vidare med det.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler