Eslövs kommun logotyp

Stopp för bostäder på Bäckdala

Länsstyrelsen i Skåne upphäver bygglovet för tre flerbostadshus på Bäckdala-området i sydvästra Eslöv. Avvikelserna från planen är för stora.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade i september BoKlok Housing AB bygglov för fyra flerfamiljshus med sex lägenheter i varje på Bäckdala.

Centern och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och förklarade att träfasader på husen var en för stor avvikelse.

Byggloven för tre av husen överklagades av grannar. De framförde bland annat att deras sikt försämrades med husens nya placering.

De reagerade också mot att flerfamiljshus skulle byggas. Enligt planen ska det vara radhus. Från balkongerna skulle det bli fri sikt mot deras uteplatser.

Länsstyrelsen konstaterar nu att på plankartan saknas bestämmelse om fasadmaterial. Byggnader med träpanel strider inte mot planen.

Samtidigt konstaterar styrelsen att bygglovet har tre avvikelser från detaljplanen. Det gäller taklutning, avståndet till Lantmannavägen och bostadsform.

Enligt planen ska husen placeras nära Lantmannavägen. Om husen flyttas flera meter in på tomten blir upplevelsen av gaturummet en annan än den som eftersträvas i planen.

Länsstyrelsen anser inte att det handlar om små avvikelser och upphäver därför byggloven. I bedömningen ingår att planen för området är relativt ny.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler