Eslövs kommun logotyp

Stehagsbor vill ha ny cykelväg

Det behövs en cykelväg som ansluter till Ringsjöstigen och ordentliga trottoarer längs med delar av Stationsvägen.
Önskemålen framförs av Stehags intresse- och försköningsförening i ett yttrande över en ny plan för stationsområdet.

I planförslaget ingår att området längs med järnvägen ska bli en allmänning med park och plats för aktiviteteter.

Stehags intresse- och försköningsförening påpekar att hela området är mycket utsatt för buller från järnvägen. Därför behövs bullerdämpande åtgärder.

Föreningen vill vara delaktig i detaljplaneringen av området när det gäller parkering, cykelbanor, utformning av parkområdet med mera.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler