Eslövs kommun logotyp

Start för arbetet med budget 2015

Eslövs kommun har inlett arbetet med budgeten för 2015. Förslagen om satsningar inom vård, skola och omsorg är flera.
Arbetet med kommunens budget pågår en stor del av året. Årets arbete inleddes med ett informationsmöte där förutsättningarna för 2015 presenterades.

Kommunens budgetberedning har därefter träffat representanter för samtliga nämnder, både politiker och tjänstemän.

Vid de träffarna presenteras förslag till förändringar och nämndernas önskemål om anslag. Vård, skola och omsorg har de största behoven.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som är budgetberedning, hade en första genomgång av förslagen på tisdagen. Arbetet fortsätter om ett par veckor.

I juni fastställs de ekonomiska ramarna för nämnder och styrelser. Därefter kan nämnderna ta fram konkreta budgetförslag för 2015.

Budgeten för 2015 ska fastställas av de nyvalda fullmäktigeledamöterna i november.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler