Eslövs kommun logotyp

S och M fortsätter att styra tillsammans

Socialdemokraterna och moderaterna fortsätter att tillsammans styra Eslöv under de närmaste fyra åren. Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) blir kommunalråd.
– Tillsammans har vi majoritet efter valet den 14 september och det ser vi som ett utslag på att medborgarna vill att vi fortsätter att driva Eslöv framåt i ytterligare fyra år, säger Henrik Wöhlecke.

Och ett fortsatt samarbete är absolut det bästa för Eslöv, menar Johan Andersson.

– Genom att fortsätta styra tillsammans kan vi ta ansvar för en fortsatt stabilitet i Eslöv och jobba med de viktiga utvecklingsfrågorna som ska ge oss en befolkningstillväxt på en procent per år, säger Johan Andersson.

26 av totalt 51 platser
I valet den 14 september fick socialdemokraterna och moderaterna tillsammans 26 av de totalt 51 mandaten i kommunfullmäktige i Eslöv. Övriga partier som kommer att sitta i kommunfullmäktige i Eslöv är vänsterpartiet, miljöpartiet, centern, folkpartiet, sverigedemokraterna och nya kommunpartiet. Kristdemokraterna fick inte tillräckligt med röster för att nå en plats i fullmäktige.

Socialdemokraterna och moderaterna fortsätter att styra tillsammans. Perioden som har gått har gjort att de också redan känner varandra väl, konstaterar Henrik Wöhlecke.

– Vi vet att vi kan arbeta tillsammans och vi vet att vårt samarbete fungerar. Vi har en öppenhet mellan oss som är viktigt för att nå det bästa för Eslöv.

Handlingsprogram för Eslöv
Socialdemokraterna och moderaterna kommer nu att sätta sig ner för att diskutera sig fram till gemensamt handlingsprogram för de kommande fyra årens arbete.

– Detta kommer vi att presentera i december. Men vi vet redan nu att utgångspunkten för det arbetet blir "leva och bo i Eslöv". Utvecklingsfrågorna är viktiga för att kunna skapa tillväxt, säger Johan Andersson.

Utskott blir nämnd
Ett par förändringar i den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden har också beslutats. En sådan är att lyfta utskottet för Arbete och Försörjning, som idag ligger under kommunstyrelsen, till en egen nämnd. Att Arbete och Försörjning får en nämnd gör att förvaltningens ansvarsområden stärks ytterligare. Förvaltningen ansvarar för bland annat arbetsmarknadsfrågorna och flyktingmottagandet i kommunen.

– Eslöv ska fortsätta att vara en öppen kommun, vi har alla ett ansvar i att vi aldrig får bli "vi och dem" utan alltid "vi". Det är ett viktigt ansvar, säger Henrik Wöhlecke.

Vidare kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att bestå. Detta trots att förvaltningarna Barn- och familjeförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förra årets slog ihop i en gemensam tjänstemannaorganisation. Det politiska arbetet i nämnderna fick dock bestå. Diskussioner om att slå ihop nämnderna till en har förts i samband med valet men så blir det alltså inte.

– Vi behåller de två nämnderna trots att hela utbildningsdelen nu ligger i samma förvaltning. Anledningen är att fortsatt tydliggöra hur viktig både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen är för Eslöv, menar Johan Andersson.

Fördelningen styrs av valresultat
Den 27 oktober hålls det första sammanträdet för det "nya" kommunfullmäktige i Eslöv efter valet. Då kommer också "nya" kommunstyrelsen att väljas. Klart redan nu är att Johan Andersson tar ordförandeposten medan Henrik Wöhlecke blir vice ordförande i kommunstyrelsen, fördelningen styrs av valresultatet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december kommer de nya nämnderna att konstituera sig inför de fyra kommande årens arbete. Nämnderna påbörjar sitt arbete den 1 januari 2015.

Stort engagemang för Eslöv
Henrik Wöhlecke har fem års erfarenhet av att sitta som kommunalråd i Eslöv. Johan Andersson tar över efter Cecilia Lind som lämnar efter 13 års arbete.

– Jag känner ett väldigt engagemang i förtroendet jag har fått i att få ta över efter Cecilia. Cecilia Lind har gjort ett mycket bra arbete för Eslöv, menar Johan Andersson.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler