Eslövs kommun logotyp

Skydd för delar av spritfabriken

Delar av tidigare spritfabriken i Eslöv skyddas när en storsatsning på bostäder och lokaler genomförs. Det framgår av en plan som nu antagits.
Detaljplanen medger bostads- och centrumbebyggelse i upp till åtta våningar och en byggrätt på totalt 12 000 kvadratmeter. 8 500 kvadratmeter blir bostäder.

I planen ingår skydd av karaktärsbärande byggnadsdelar. Det är några byggnader i den södra delen av området samt fasader längs Ystadsvägen som ska bevaras.

Fastighetsägaren Eslövs Bostads AB har i yttrande ifrågasatt regeln om bevarande eftersom den befintliga bebyggelsen är i mycket dåligt skick.

Bolaget föreslog en regel om att rivning får ske men att återuppbyggnad i så fall ska göras med i huvudsak befintligt material och utförande.

Eslövs kommun svarar att skyddsbestämmelserna bygger på den antikvariska undersökningen. Den södra fasaden är viktig för det samlade intrycket av byggnaden.

Kommunen har valt att inte ta bort eller försvaga skyddsbestämmelser då byggnaden ligger inom området för riksintresse för kulturmiljö.

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler