Eslövs kommun logotyp

Skarp kritik mot utvecklingsstrategi

Eslöv framför skarp kritik mot Region Skånes förslag till utvecklingsstrategi. Den är så övergripande formulerad att det är svårt att se hur utmaningar ska hanteras.
I utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2013 ingår att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster och vara en globalt attraktiv region.

Eslövs kritik mot strategin innehåller tre punkter. Den första gäller ansvars- och rollfördelning. Det finns ingen beskrivning av olika aktörer och vilken roll och ansvar dessa förväntas ta. Risken är att ingen känner sig manad att ta ansvar för genomförandet.

Den andra punkten gäller strategins allmänna formuleringar. Avsaknaden av konkreta vägval och verktyg gör det svårt för kommuner och andra att vägledas, vilket bör vara intentionen med en strategi, förklarar Eslövs kommun.

Den tredje punkten gäller ojämlikheten i Skåne. Den regionala utvecklingsstrategin bör tydligare ta ställning för ökad sammanhållning och jämlikhet i Skåne. Tillväxten i vissa delar får inte ske på bekostnad av övriga delar av regionen.

Kommunstyrelsen antog yttrandet vid senaste sammanträdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler