Eslövs kommun logotyp

Skarp kritik mot ny polisorganisation

Eslövs kommun riktar skarp kritik mot ett förslag till ny polisorganisation i södra Sverige.
- Vi kräver att få tillhöra Lund, säger kommunalrådet Cecilia Lind.
I en översyn av den geografiska indelningen av Polisregion Syd föreslås att Eslöv ska tillhöra Polisområde Mitt med Kristianstad som huvudort.

I ett yttrande riktar Eslövs kommun skarp kritik mot förslaget. Anledningen är att Eslöv i alla andra sammanhang har ett samarbete med Malmö-Lund-regionen.

Flera etablerade samarbeten kan inte bestå med polisens förslag till ny geografisk indelning, förklarar kommunen. Förslaget till indelning är oacceptabelt.

Eslövs kommun påpekar att Eslöv är en del av Lunds tingsrätts domsaga och Åklagarmyndigheten i Malmö.

I länsstyrelsens områdesindelning för räddningstjänst och krishantering ingår Eslöv i område sydväst. Där finns också ett samarbete med operativa krisstödsgrupper.

Kommunledningarna i elva kommuner i Malmö-Lund-regionen har ett samarbete. Andra samarbeten är Räddningstjänsten Syd, VA SYD och Barnahus Mellersta Skåne i Lund.

Eslöv ingår inte i något nätverk eller har ett etablerat samarbete med någon kommun i norra delen av Skåne, heter det i yttrandet.

- Alla våra relationer är mot Malmö-Lund, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Vi kräver att få tillhöra Lund i polisens organisation.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler