Eslövs kommun logotyp

Skarp kritik mot färdtjänsten

Eslövs kommun ser mycket allvarligt på den kritik som framförts mot färdtjänsten och kommer att ha den i åtanke inför eventuell förlängning av avtalet.
Det förklarar Eslövs kommun i ett yttrande över Skånetrafikens förslag till strategisk plan för färdtjänst och sjukresor.

Pensionärs- och handikapporganisationerna i Eslöv har i en skrivelse påtalat en rad brister och förklarat att Skånetrafiken inte följer gällande avtal, regler och resevillkor.

Kritiken handlar bland annat om att bilarna inte kommer i tid och kör till fel adresser, att samtal inte besvaras inom rätt tid och att chaufförer är dåligt utbildade.

- Det är väl underbyggda synpunkter med konkreta exempel, säger kommunalrådet Cecilia Lind.

Organisationerna begär att färdtjänsten ska återgå i kommunens regi. Kommunen svarar att synpunkterna ska beaktas vid årets avtalsförhandlingar.

Eslövs kommun tar upp kritiken i yttrandet över den strategiska planen för färdtjänsten. Kommunen ifrågasätter om Skånetrafiken i tillräcklig utsträckning erkänner de problem som finns.

Kritiken bör kunna återspeglas i strategidokumentet bland annat avseende fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet och bemötande, heter det i yttrandet.

Skånetrafikens strategi för färdtjänst bör i första hand präglas av förbättring, så att nu gällande avtal och tjänster tillgodoses, heter det vidare.

Eslövs kommun ifrågasätter också om Skånetrafiken gjort en korrekt bedömning av framtida behov av färdtjänst. En underskattning av behovet innebär risk för ytterligare försämringar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler