Eslövs kommun logotyp

Samråd om plan för stationsområde

Stehag kan få en allmänning med park och plats för aktiviteter. Samråd om planförslaget pågår till den 24 juli.
Förslaget till detaljplan omfattar 6,7 hektar norr om järnvägen i Stehag. Främsta syftet med planen är att ge planrätt åt befintlig bebyggelse, bland annat Torsholken.

Området längs med järnvägen är planlagt som spårområde för Trafikverkets behov. Men detta behov finns inte längre.

På området finns en lagerbyggnad, återvinningsstation och informell parkering. I planförslaget ingår att det området ska bli allmänning.

Området kan upplåtas för flera ändamål, dels till parkering och återvinningsstation, dels till allmänna och kommersiella tillställningar, till exempel marknader.

Det är önskvärt att området får en attraktiv, tillåtande och publik karaktär, heter det i planförslaget. Den flora som finns kan tas till vara och utvecklas inom det som blir park.

Samråd om planförslaget pågår till den 24 juli. Förslaget ställs ut i Stadshuset i Eslöv, Stadsbiblioteket i Eslöv och filialbiblioteket i Stehag.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler