Eslövs kommun logotyp

Samarbete mot våld i nära relationer

Förra året kontaktade 34 kvinnor Eslövs kommun i en vädjan om hjälp efter våld i nära relationer. 145 barn i Eslöv fick bevittna våld eller blev själva utsatta. Nu påbörjar Eslövs kommun ett samarbete med Lunds universitet och Kompetenscentrum mot våld i nära relationer för att så långt det är möjligt stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn i Eslöv.
– Kontrollerande partnervåld blir ofta värre och det är vanligast att det är en man som utövar det mot en kvinna".  Det är så pass svåra frågor att vi tillsammans; forskning, specialister och myndigheter, behöver arbeta tillsammans med att vi ska hitta den bästa vägen fram så att de drabbade inte bara slussas runt. Jag är väldigt glad över arbetet vi nu har påbörjat, konstaterar Annie Niubó, projektledare för arbetet kring Våld i nära relationer i Eslövs kommun.

Årlig statistik om våld 
Projektet Våld i nära relationer, finaniseras bland annat av stadsbidrag från Socialstyrelsen, ska ge socialtjänsten i Eslövs kommun stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Som ett första steg i arbetet har statistik tagit fram gällande hur många kvinnor och barn som årligen utsätts för våld i en nära relation i Eslöv.
 
– Vi kommer ha stort nytta av att kunna gå bakåt och jämföra år för år. Vi hoppas också kunna se en positiv förändring i de förändringar vi ju gör i organisationen, det känns väldigt positivt, menar Camilla Munther, verksamhetschef för socialtjänst över 18 år.  

34 kvinnor och 145 barn och unga 
Statistiken visar att 34 kvinnor förra året kontaktade Eslövs kommun med frågan om att få någon form av hjälp av kommunen efter att ha utsatts för våld i en nära relation. Kommunen har också kännedom om att 145 barn under året fick bevittna antingen våld i familjen eller själva blev utsatta för fysiska/psykiska/sexuella övergrepp.
 
I statistiken ingår också siffror från Kriscentrum Lund, där Eslöv är med, kring hur många från Eslöv som förra året tog kontakt med dem. Totalt 25 kvinnor, 17 män och 13 barn från Eslöv fick förra året kvalificerad samtalsbehandling av Kriscentrum Lund. I statistiken ingår också siffror från Tjejjouren i Eslöv som förra året fick ta emot 592 samtal från flickor från hela landet. Samtidigt gjordes 89 polisanmälningar om våld i nära relationer i Eslöv.

Samarbete med forskningen 
Samarbetet med forskaren Cecilia Fernbrant, Lunds universitet och Socialmedicin och global hälsa, är redan inlett. Cecilia Fernbrant disputerade år 2013 med sin avhandling om våld mot utlandsfödda kvinnor. Under 2014-2015 kommer hon att undersöka behovet av stöd hos utsatta i kommunen och utvärdera hur socialtjänstens insatser motsvarar behoven medborgarna har i Eslövs kommun.
 
–Utvärderingen kommer bland annat att innehålla ett stort antal djupintervjuer med anställda i Eslövs kommun. Utgångspunkten är hela tiden att ge de anställda verktyg till att så bra som möjligt hantera dessa svåra frågor, menar Cecilia Fernbrant.

För att kunna se tidiga signaler 
Eslövs kommun ingår också nu ett avtal med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer som ska ka ge all nyrekryterad personal i Eslövs kommun möjlighet till adekvat utbildning för att kunna uppfatta tidiga signaler när det gäller våld mot både kvinnor och barn.

Riktlinjer för rutiner stärker
Ett samarbete med forskningen kring våld i nära relationer, ett avtal med Kompetenscentrum och av kommunfullmäktige nu antagna riktlinjer och rutiner för hur arbetet med hur våld i nära relationer ska bedrivas gör att Eslöv, som redan ligger långt fram i detta arbete, lägger sig i ytterligare framkant.

– Våld mot kvinnor och barn i nära relationer är så pass svåra frågor att vi tillsammans, forskning, specialister och myndigheter, behöver arbeta tillsammans med att vi ska hitta den bästa vägen fram så att de drabbade inte bara slussas runt, konstaterar Annie Niubó.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler