Eslövs kommun logotyp

Rätt delgivning inte tillräckligt

Korrekt delgivning är inte tillräckligt för att döma ut ett vite. Mark- och miljödomstolen avslår en begäran från Eslövs kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beslöt för drygt ett år sedan att förelägga en fastighetsägare i kommunen att städa tomten.

I föreläggandet ingick bland annat att en byggsats ska flyttas så att tomten inte bedömdes som ovårdad. Till föreläggandet kopplades ett vite på 1 500 kronor.

Fastighetsägaren fick delges beslutet genom så kallad spikning. Handlingen i ett slutet kuvert fästs på bostadsdörren.

De åtgärder kommunen krävde genomfördes inte och därför begärde Eslövs kommun att vitet på 1 500 kronor skulle utdömas.

Mark- och miljödomstolen förklarar nu att det varken i viteslagen eller i plan- och bygglagen finns några krav på vilket delgivningssätt som ska användas vid förelägganden.

I delgivningslagen anges när spikning får ske. Domstolen bedömer att "förutsättningar för delgivning genom spikning får anses vara förhanden".

Trots korrekt delgivning avslår domstolen Eslövs kommuns begäran. Motiveringen är att det krävs också att den förelagda fått kännedom om det aktuella föreläggandet.

Domstolen anser att Eslövs kommun inte har visat att fastighetsägaren fått kännedom om föreläggandet och avslår därför ansökan.

Eslövs kommun överväger att överklaga domen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler